Modernizacja hali 7 - przystosowanie pomieszczenia na potrzeby stanowiska maszyny wytrzymałościowej.

+ 48-32-259-2000