Dostawa: Upgrade z posiadanego przez Zamawiającego programu AutoCAD Civil 3D 2011 (nr licencji Zamawiającego: 391-82173962) do programu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 lub równoważny (wersja sieciowa) z wdrożeniem i roczną subskrypcją –

Dostawa: Upgrade z posiadanego przez Zamawiającego programu AutoCAD Civil 3D 2011 (nr licencji Zamawiającego: 391-82173962) do programu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 lub równoważny (wersja sieciowa) z wdrożeniem i roczną subskrypcją – licencja komercyjna

+ 48-32-259-2000