Dostawa różnego drobnego sprzętu

~~Dostawa: CZĘŚĆ I - Drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców CZEŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych CZEŚĆ III - 4 rotametrów stołowych CZEŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego CZEŚĆ V - Drobnego sprzętu warsztatowego CZEŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem

+ 48-32-259-2000