Dostawa oprogramowania - VIII części

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania: CZĘŚĆ I - Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń - 1 licencja do zastosowań naukowych. CZĘŚĆ II - Przedłużenie licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych STATISTICA lub dostarczenie i wdrożenie oprogramowania równoważnego dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok od 01.02.2014r. CZĘŚĆ III -Oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania dwuwymiarowego (2D) oraz trójwymiarowego (3D) - 1 licencja komercyjna. CZĘŚĆ IV - CZĘŚĆ IV - 1. Oprogramowanie do wszechstronnej wizualizacji danych x,y,z, posiadające szeroki zestaw narzędzi do interpolacji wygenerowanych regularnych siatek wartości - 2 licencje komercyjne. 2. Oprogramowania do digitalizacji papierowych map - 1 licencja komercyjna. 3. Oprogramowania do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich - 1 licencja komercyjna. CZĘŚĆ V - 1. Oprogramowania do tworzenia publikacji interaktywnych - 1 licencja komercyjna. 2. Oprogramowania do tworzenia tzw. zdalnych ankiet oraz szerokiej gamy interaktywnych materiałów szkoleniowych - 1 licencja komercyjna. CZĘŚĆ VI - Aktualizacja oprogramowania komputerowego SimaPro z wersji 8 do wersji 9 - licencja komercyjna dla 3 użytkowników na 1 rok. CZĘŚĆ VII - Aktualizacja i konwersja sieciowej licencji edukacyjnej do licencji komercyjnej dla oprogramowania ArcGIS for Desktop Advanced 10 wraz z rozszerzeniami. CZĘŚĆ VIII - Licencje akademickie na zasadach Microsoft Select Plus Academic: 1. Microsoft Office 2013 Professional Plus* - 100 licencji, 2. Microsoft Windows 8 Professional Upgrade* - 80 licencji, 3. Microsoft Office Visio 2013 Professional* - 10 licencji, 4. Microsoft Project 2013 Professional * - 5 licencji, 5. Microsoft SQL Server 2012 Standard 2 Cores* - 1 licencja, 6.

+ 48-32-259-2000