Dostawa oprogramowania i aktualizacji oprogramowania

CZĘŚĆ I

Zakup licencji:

  • Pakiet biurowy, wersja akademicka                                                         100 licencji,
  • Upgrade systemu operacyjnego Windows do wersji Windows 10 Pro
    wersja akademicka lub system operacyjny równoważny                            50 licencji,
  • Zintegrowane środowisko programistyczne, wersja akademicka                 3 licencji

CZĘŚĆ II

Zakup 100 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite (lub równoważnego) w wersji edukacyjnej, wraz z subskrypcją wzorców wirusów i dostępem do wsparcia technicznego, w okresie do 22.12.2018r.

CZĘŚĆ III

Rozszerzenie o 100 sztuk zasobów typu komputer w posiadanym oprogramowaniu do audytu LOG System - moduły: Sieć, Audyty, Raporty, Monitoring, Automatyzacja oraz rozszerzenie licencji o moduły Skrypty i Zdalna Dystrybucja dla 1000 sztuk zasobów typu komputer (lub oprogramowania równoważnego), wraz z subskrypcją wzorców oprogramowania i dostępem do wsparcia technicznego, w okresie do 06.01.2018r.

+ 48-32-259-2000