Dostawa oprogramowania

Przetarg nieograniczony na dostawęę komercyjnego oprogramowania do projektowania i tworzenia infrastruktury użżytecznośści publicznej oraz obiektóów inżżynierii ląądowej zgodnym z systemem CAD i GIS wraz ze szkoleniem

+ 48-32-259-2000