Dostawa oprogramowań

~~CZĘŚĆ I – Dostawa 450 dostępowych licencji akademickich Microsoft® Windows® ServerCAL 2012 Sngl MVL 1 License User CAL [R18-04302] –w ramach umowy MPSA

 CZĘŚĆ II – Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla licencji ANSYS.

 CZĘŚĆ III – Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Subscription RENEWAL wraz z pakietem 6 kalkulatorów Expert na czas trwania subskrypcji.

 CZĘŚĆ IV - Dostawę bezterminowej licencji na użytkowanie systemu bibliotecznego wraz z instalacją, konwersją danych i instruktażem

 CZĘŚĆ V – Dostawę oprogramowania do  obliczeń naukowych i inżynierskich

Zmiana nazwy

~~CZĘŚĆ I – Dostawa 450 dostępowych licencji akademickich Microsoft® Windows® ServerCAL 2012 Sngl MVL 1 License User CAL [AAA-03786] –w ramach umowy MPSA

CZĘŚĆ II – Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji TECS dla licencji ANSYS.

CZĘŚĆ III – Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Robot Structural Analysis Professional – Subscription RENEWAL wraz z pakietem 6 kalkulatorów Expert na czas trwania subskrypcji.

CZĘŚĆ IV - Dostawę bezterminowej licencji na użytkowanie systemu bibliotecznego wraz z instalacją, konwersją danych i instruktażem

CZĘŚĆ V – Dostawę oprogramowania do  obliczeń naukowych i inżynierskich

 

+ 48-32-259-2000