Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Część I - Odczynniki i sączki

Część II - Pojemniki na wzorce

Część III - Drobne materiały laboratoryjne

Część IV – Tygle i pokrywki kwarcowe

Część V - Płytki do mikroskopu Leitza

Część VI – Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora chloru Multi EA 4000 firmy Analytik Jena

Część VII - Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru
IKA typ C5000

Część VIII - Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Część IX – Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Część X -  Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Część XI - Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń IV

+ 48-32-259-2000