Dostawa materiałów laboratoryjnych, odczynników i roztworów wzorcowych.

Dostawa  materiałów laboratoryjnych, odczynników i roztworów wzorcowych:

Część 1 Odczynniki I

Część 2 Odczynniki II

Część 3 Odczynniki III

Część 4 Odczynniki IV – materiały eksploatacyjne do realizacji metod akredytowanych w laboratorium dedykowane dla  posiadanego przez  Zamawiającego spektrofotometru Pharo 300

Część 5 Odczynniki V – odczynniki wysokiej czystości

Część 6 Roztwory wzorcowe i CRM I

Część 7 Roztwory wzorcowe i CRM II

Część  8 Roztwory wzorcowe i CRM III

Część 9 Roztwory wzorcowe i CRM IV

Część 10. Materiały pomocnicze dla posiadanych  przez  Zamawiającego zestawów HPLC serii 1200 firmy      Agilent oraz aparatu GC i GC-MS firmy Agilent

Część 11 Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia stosowane w sterowaniu jakością zgodnie z systemem zarządzania – do akredytacji

Część 12  Odczynniki o bardzo wysokim stopniu czystości  i kolumienki SPE

+ 48-32-259-2000