Dostawa i instalacja elementów do modernizacji stanowisk badawczych

~~ na dostawę i instalację elementów do modernizacji stanowisk badawczych:

Część I  Zaworów z siłownikami elektrycznymi oraz termopar do istniejącej instalacji doświadczalnej.
Część II Zbiornika kondensatu wodno-smołowego dla instalacji ciśnieniowej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla PZW-1 oraz uszczelek do instalacji.
Część III  Trójnika ze stali kwasoodpornej

+ 48-32-259-2000