Dostawa i instalacja ciśnieniowego reaktora do badań procesu zgazowania węgla kamiennego, węgla brunatnego, biopaliw i paliw wtórnych

+ 48-32-259-2000