Dostawa elementów i materiałów dla odtworzenia stanowisk badawczych CCTW w KD Barbara służących do przeprowadzenia eksperymentów w ramach projektu HUGE 2 wraz z ich montażem

+ 48-32-259-2000