Dostawa. Część I - sprzętu komputerowego: 2 laptopów z urzadzeniami peryferyjnymi oraz komputera do modelowania numerycznego, Częśc II aparatu cyfrowego z pokrowcem podwodnym, Część III aparatu cyfrowego iskrobezpiecznego

+ 48-32-259-2000