Dostawa: Część I: Komputer stacjonarny obliczeniowy A – 4 szt. Część II: Komputer stacjonarny – 3 szt. Część III: Zestaw Komputerowy -1 zest. Część IV: Monitory – 2 szt.

+ 48-32-259-2000