Dostawa ciekłych gazów wraz z dzierżawą urządzeń oraz obsługą

~~Dostawa ciekłych gazów wraz z dzierżawą urządzeń, oraz obsługą w następującej konfiguracji:

Dostawa ciekłego tlenu technicznego ( czystość minimum 99,5 %  )  do eksperymentu podziemnego zgazowania węgla na terenie Szybu Wschodniego KWK Wieczorek w ilości do 500 000 kg

- dzierżawa mobilnego zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu

- dzierżawa parownicy atmosferycznej.

-- dostawa, montaż i demontaż mobilnego zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu oraz parownicy atmosferycznej

·         Dostawa ciekłego azotu do eksperymentu podziemnego zgazowania węgla na terenie Szybu Wschodniego KWK Wieczorek w ilości do 500 000 kg.

- dzierżawa zestawu urządzeń do magazynowania, zgazowania i podawania ciekłego azotu (zbiornika i parownicy atmosferycznej),

- dostawa, montaż i demontaż mobilnego zbiornika do magazynowania ciekłego azotu oraz parownicy atmosferycznej

·        Całodobowa techniczna obsługa zestawu urządzeń  do magazynowania, zgazowania i podawania ciekłego azotu i tlenu

·        Przeprowadzenie kontroli wyrobiska w razie wystąpienia takiej konieczności  przez zastęp ratowniczy wyposażony w aparaty robocze ochrony układu oddechowego.

 

+ 48-32-259-2000