Dostawa bezterminowej licencji na oprogramowanie do komputerowego wspomagania walki z hałasem z rozszerzeniami BMP, XL, BPL, 64 bit z serwerowym kluczem zabezpieczającym licencję oraz z subskrypcją na aktualizację na okres 3 lat - 1 licencja (licencja poz

+ 48-32-259-2000