Dostawa aparatury

Dostawa zestawu do chromatografii gazowej sprzężonego z spektrometrem mas składającego się z: - Chromatografu gazowego z dwoma detektorami TCD do kolumn pakowanych. - Zespołu chromatografii gazowej z detektorem masowym rozbudowanym o drugi kanał z detektorem helowym i przystawkę headspace

+ 48-32-259-2000