Dostawa aktualizacji oprogramowania

~~Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego do najnowszej dostępnej wersji.
Oprogramowanie służy do modelowania numerycznego i zaawansowanej analizy geomechanicznej górotworu o strukturze blokowej w trzech wymiarach metodą elementów odrębnych (ang. distinct element method).
 

+ 48-32-259-2000