Dostawa 2 – letniej subskrypcji do posiadanego oprogramowania Visual Studio Ultimate z MSDN, polegającej na zapewnieniu: upgradów, wsparcia technicznego oraz szkoleń online

+ 48-32-259-2000