Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO

+ 48-32-259-2000