Wyniki przetargów

Przetarg nieograniczony na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych Data publikacji 2019-07-25 PDF icon Wyniki postępowania
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2019-07-15 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja pomieszczeń w budynku C w Mikołowie dla zakładu JOZ. Data publikacji 2019-07-12 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych Data publikacji 2019-07-11 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do destylacji normalnej Data publikacji 2019-07-10 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja pomieszczeń Budynku S na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2019-07-10 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja hali 7 - przystosowanie pomieszczenia na potrzeby stanowiska maszyny wytrzymałościowej. Data publikacji 2019-07-08 PDF icon Wynik postępowania
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie. Data publikacji 2019-07-08 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku Data publikacji 2019-07-05 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja zajezdni wózków akumulatorowych - budynek P na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2019-07-05 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie robót górniczych wzmocnienia obudowy wyrobiska w GIG KD „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2019-07-05 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych Data publikacji 2019-07-04 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Data publikacji 2019-07-01 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Notebooka B – 1szt. Część III: Notebooka C – 1szt. Część IV: Monitora A – 1 szt. Data publikacji 2019-07-01 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5175 z dnia 17.07.19 r.
Oprogramowanie do obliczania emisji zanieczyszczeń /5206/ Data publikacji 2019-06-26
Przetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1 szt. Data publikacji 2019-06-14 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2019-06-11 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji auli im. Boreckiego GIG Katowice Data publikacji 2019-06-10 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę modułu rejestrującego drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych Data publikacji 2019-06-10 Plik Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania do integracji środowiska wirtualizacji serwerów oraz zarządzania nim wraz z 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania. Data publikacji 2019-06-05 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na udostępnienie w sieci internetowej (on - line) oprogramowania służącego do analizowania i oceny wartości działań konkurencji w całej gamie wskaźników Data publikacji 2019-06-05 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie 2 przełączników sieciowych wraz z akcesoriami oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami węzłowymi w budynku CCTW. Data publikacji 2019-06-05 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5168 z dnia 19.06.19 r.
Przetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ANSYS. Data publikacji 2019-05-31 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na wytworzenie stanowisk infrastruktury i uruchomienie systemów sejsmologicznych typu SOS w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy Data publikacji 2019-05-23 PDF icon Wyniki postępowania
Zabudowa klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Głównego Instytutu Górnictwa. Data publikacji 2019-05-22 PDF icon Wynik postępowania
Przedłużenie subskrypcji na okres 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania MATLAB Data publikacji 2019-05-17 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5187 z dnia 29.05.19 r.
Dostawa programu do modelowania warunków wód podzeimnych. Data publikacji 2019-05-07 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5137 z dnia 12.06.19 r.
Modernizacja kanałów wentylacyjnych na stacji wentylatorów głównych KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2019-04-30 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na udostępnienie systemu do wdrożenia i prowadzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej wraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu Data publikacji 2019-04-29 PDF icon Wyniki postępowania
Przygotowanie i dostarczenie pracowni wirtualnej rzeczywistości. Data publikacji 2019-04-15 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na serwis sprzętu i oprogramowania dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet. Data publikacji 2019-04-09 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego Data publikacji 2019-04-09 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5179 z dnia 15.05.19 r.
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego i prawa do aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań. Data publikacji 2019-04-09 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych. Data publikacji 2019-04-05 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę linii do rozdmuchu folii. Data publikacji 2019-03-28 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania w polskiej wersji językowej, służącego do analizowania i wizualizacji danych GIS wraz z dedykowanym modułem do analizy danych LiDAR Data publikacji 2019-03-27 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5133 z dnia 29.04.18 r.
Dostawa przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych) Data publikacji 2019-03-25 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5150 z dnia 29.04.19 r.
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe. Data publikacji 2019-03-21 PDF icon Wynik postępowania
„Usługi w zakresie utrzymania czystości Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) oraz dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie)” Data publikacji 2019-03-20 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Komputera obliczeniowego A – 1szt. Część III: Monitora A – 1szt. Część IV: Projektora A – 2szt. Data publikacji 2019-03-18 PDF icon Wyniki postępowania
Wynajem samojezdnego wyciągu ratowniczego w celu przeprowadzenia badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów Data publikacji 2019-03-05 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na rozszerzenie posiadanej przez GIG licencji oprogramowania Veeam Backup & Replication z 24 procesorów do 26 procesorów oraz objęcie rozszerzonej licencji ( dla 26 procesorów) 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacj Data publikacji 2019-02-21 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2019 Data publikacji 2019-02-20 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5140 z dnia 19.03.19 r.
Prace modernizacyjne obiektów na terenie Kopalni Doświadczalnej GIG w Mikołowie Data publikacji 2019-02-19 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę różnych materiałów eksploatacyjnych i laboratoryjnych Data publikacji 2019-02-18 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę ciekłych scyntylatorów, odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i filtrów. Data publikacji 2019-02-08 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów biurowych Data publikacji 2019-02-07 PDF icon Wyniki postepowania przetargowego
Przetarg nieograniczony na udostępnienie w sieci internetowej (on- line) oprogramowania do automatyzacji marketingu. Data publikacji 2019-02-04 PDF icon Wyniki postępowania
Świadczenie usług polegających na opiniowaniu rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych. Data publikacji 2019-02-04 PDF icon Wynik postępowania
DOSTAWA 3000 SZTUK ROCZNIE, PRZEZ OKRES 2 LAT, ZAWORÓW GAZOWYCH DO WORKÓW PRÓBOBIORCZYCH Data publikacji 2019-01-23 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5131 z dnia 07.03.19 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG: Część I: Zestaw pomp do poboru wód gruntowych -5 zestawów Część II: Destylarka do wody - 1 szt. Data publikacji 2019-01-21 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę 11 licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów dla posiadanych przez Zamawiającego procesorów wraz z 3-letnim wsparciem technicznym i aktualizacją oprogramowania. Data publikacji 2019-01-16 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice Data publikacji 2019-01-15 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja stanowiska badawczego Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG w Łaziskach Górnych – etap I. Data publikacji 2019-01-03 PDF icon Wynik postępowania
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów Data publikacji 2018-12-28 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A - 2 szt. Data publikacji 2018-12-27 PDF icon Wyniki postępowania
Wykonanie projektów sieci hydrantowej dla obiektów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Data publikacji 2018-12-11 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę doradczą dotyczącą przygotowania postępowania przetargowego, wyboru wykonawcy i koordynacji prac nad wdrożeniem Systemu Informatycznego klasy ERP. Data publikacji 2018-12-03 PDF icon Wyniki postępowania
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2018-11-22 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Notebooka B – 1szt. Część III: Notebooka C – 1szt. Część IV: Monitora A – 1 szt. Część V: Monitora B – 1 szt. Data publikacji 2018-11-21 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę 1000 szt. 3 letniej licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych, serwerów plików i urządzeń mobilnych wraz z sandboxingiem w chmurze i wsparciem technicznym. Data publikacji 2018-11-20 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę czasopism naukowych oraz prasy codziennej na 2019 r. dla GIG Katowice Data publikacji 2018-11-19 PDF icon Wyniki postępowania
Świadczenie usług wykonywania prac pomocniczych na stanowiskach badawczych dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2018-11-19 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku Data publikacji 2018-11-14 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na roczną obsługę pogwarancyjną posiadanych przez Zamawiającego serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN Data publikacji 2018-11-13 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku Data publikacji 2018-11-07 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa komory klimatycznej Data publikacji 2018-11-07 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody. Data publikacji 2018-10-29 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4817 z dnia 18.01.19 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego. Data publikacji 2018-10-26 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5024 z dnia 13.03.19 r.
Dostawa oprogramowania. Data publikacji 2018-10-23 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5070 z dnia 19.11.18 r.
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury. (5052) Data publikacji 2018-10-23 Plik Wyniki postępowania
Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury (5075) Data publikacji 2018-10-23 PDF icon Ogłoszenie na miniportalu, PDF icon Wyniki postępowania
Wykonanie oznaczeń izotopów w próbkach środowiskowych Data publikacji 2018-10-17 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni GIG - CCTW. Data publikacji 2018-10-09 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury Data publikacji 2018-10-08 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego sali konferencyjnej GIG Katowice Data publikacji 2018-10-03 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę wzmacniacza pomiarowego Data publikacji 2018-09-13 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Komputera obliczeniowego A – 1szt. Część III: Komputera obliczeniowego B – 1szt. Część IV: Monitor A – 3 szt. Data publikacji 2018-09-07 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej Data publikacji 2018-09-06 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania. Data publikacji 2018-09-05 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 5051 z dnia 11.10.18 r.
Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w okresie realizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej Barbara. Data publikacji 2018-09-05 PDF icon Wynik postępowania
: Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja komercyjna. Data publikacji 2018-08-28 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG Data publikacji 2018-08-24 PDF icon Wyniki postępowania
Utwardzenie gruntu na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG Łaziska. Data publikacji 2018-08-23 PDF icon Wynik postępowania
Zabudowa klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice Data publikacji 2018-08-13 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów eksploatacyjnych Data publikacji 2018-08-09 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebooka – 1szt. Część II: Komputera obliczeniowego – 1szt. Część III: Monitora 4K – 1szt. Data publikacji 2018-07-31 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych Data publikacji 2018-07-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałow i narzędzi Data publikacji 2018-07-24
Wykonanie oznaczeń w próbkach środowiskowych Data publikacji 2018-07-24 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa czujników ciśnienia Data publikacji 2018-07-24 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę akumulatorów - 8 szt. Data publikacji 2018-07-24 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów. Data publikacji 2018-07-16 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację pamięci masowej. Data publikacji 2018-07-16 PDF icon Wyniki postępowania
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”. Data publikacji 2018-07-02 PDF icon Wynik postępowania
Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie - część 1) Modernizacja Budynku „G” część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L” Data publikacji 2018-07-02 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i podzespołów sejsmicznych Data publikacji 2018-06-27 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Komputer przenośny A – 4 szt. Część II: Komputer przenośny B – 1 szt. Część III: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A -1 szt. Część IV: Aparat fotograficzny –1szt. Data publikacji 2018-06-20 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę Część I: Komputer stacjonarny A – 100 szt. Część II: Monitory A– 100 szt. Data publikacji 2018-06-15 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa 100 sztuk licencji edukacyjnych, bezterminowych oprogramowania biurowego Data publikacji 2018-06-15 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4984 z dnia 18.07.18 r.
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2018-05-17 PDF icon Wynik postępowania
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2018-05-17 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja wentylacji w budynku „C” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Data publikacji 2018-05-08 PDF icon Wynik postępowania
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe. Data publikacji 2018-04-30 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Data publikacji 2018-04-24 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych Data publikacji 2018-04-17 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, materiałów i akcesoriów laboratoryjnych Data publikacji 2018-04-12 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury sejsmologicznej Data publikacji 2018-04-12
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych na okres 24 miesięcy dla GIG Katowice oraz KD „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2018-04-05 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na serwis pogwarancyjny przełączników rdzeniowych HPE 5820. Data publikacji 2018-04-03 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę SUPERKOMPUTERA WRAZ Z MONITOREM Data publikacji 2018-03-27
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych Data publikacji 2018-03-26
Usługi w zakresie utrzymania czystości Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach); Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie) Data publikacji 2018-03-23 PDF icon Wynik postępowania
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2018-03-09 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowań: 6 części Data publikacji 2018-03-02 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę drukarek 3D Data publikacji 2018-03-01 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa roztworów wzorcowych i odczynników Data publikacji 2018-02-23 Microsoft Office document icon 4889_wyniki_na_strone17.04.doc
Przetarg nieograniczony na dostawę: Monitorów, komputerów, pamięci masowej oraz akumulatorów. Data publikacji 2018-02-21 PDF icon Wyniki postępowania, PDF icon Wyniki postępowania po czynnościach powtórzonych, PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części VII
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2018-02-12 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa komputera stacjonarnego wraz z dwoma monitorami Data publikacji 2018-01-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa: Część I: Komputer stacjonarny obliczeniowy A – 4 szt. Część II: Komputer stacjonarny – 3 szt. Część III: Zestaw Komputerowy -1 zest. Część IV: Monitory – 2 szt. Data publikacji 2018-01-29
Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych Data publikacji 2018-01-26 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa jednostki centralnej do urządzenia wielkoformatowego MFP Data publikacji 2018-01-25 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4839 z dnia 12.03.18 r.
Dostawa aparatury badawczej Data publikacji 2018-01-24
Dostawa aparatury badawczej Data publikacji 2018-01-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Modernizacja Hal nr 6, 7, 8 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach” Data publikacji 2018-01-11 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego Data publikacji 2018-01-09 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4914 z dnia 26.02.18 r.
Przetarg nieograniczony na wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy. Data publikacji 2018-01-09 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Notebook B – 1 szt. Część III: Tablet -2 szt. Część IV: Projektor + ekran projekcyjny-1 szt. Data publikacji 2017-12-29
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Data publikacji 2017-12-14 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4816 z dnia 26.02.18 r.
Dostawa i montaż regałów przesuwnych w Hali nr 13 GIG Katowice Data publikacji 2017-12-07 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku Data publikacji 2017-11-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa systemu automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia. Data publikacji 2017-11-29 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego 4840 z dnia 01.02.18 r.
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-11-27 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku Data publikacji 2017-11-23 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę: Notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów, projektora oraz aparatów fotograficznych. Data publikacji 2017-11-20
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i aparatury laboratoryjnej Data publikacji 2017-11-20 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa części zamiennych oraz materiałow laboratoryjnych Data publikacji 2017-11-17 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury grawimetrycznej Data publikacji 2017-11-17 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa gazów technicznych i mieszanin gazowych Data publikacji 2017-10-27 Microsoft Office document icon WYNIKI postępowania
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-10-26 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa: - część I – kamery termowizyjnej, - część II – aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją nagrywania filmów Data publikacji 2017-10-25 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego.
Dostawa materiałów laboratoryjnych i części eksploatacyjnych Data publikacji 2017-10-24 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej Data publikacji 2017-10-13 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa pożywek, odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego Data publikacji 2017-10-09 PDF icon Wyniki postępowania
Prace budowlane na terenie KD BARBARA w Mikołowie Data publikacji 2017-10-05 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice Data publikacji 2017-09-18 PDF icon 20170914140143.pdf
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Data publikacji 2017-08-30
Dostawa i instalacja łącz światłowodowych w celu rozbudowy infrastruktury informatycznej sieci KD Barbara. Data publikacji 2017-08-23
Dostawa sprzętu laboratoryjnego Data publikacji 2017-08-11
Pobranie próbek ze środowiska morskiego Data publikacji 2017-08-11 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych wraz z akcesoriami. Data publikacji 2017-08-07
Przetarg nieograniczony na dostawę żywicy do oznaczania strontu/Open tendering procedure for supply of resin for separation of strontium ions Data publikacji 2017-08-07 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego (wersja pl)., PDF icon Wyniki postępowania przetargowego (wersja en).
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2017-08-07 PDF icon Wynik postępowania
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji naukowo-technicznej Data publikacji 2017-07-25 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych Data publikacji 2017-07-25 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa i instalacja ciśnieniowego reaktora do badań procesu zgazowania węgla kamiennego, węgla brunatnego, biopaliw i paliw wtórnych Data publikacji 2017-07-21 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja mobilnego kołowrotu sondy oraz budowa dwóch wciągarek linowych Data publikacji 2017-07-13 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników Data publikacji 2017-06-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa: - część I – przeciwbieżnego mieszalnika laboratoryjnego, - część II – sprzętu laboratoryjnego (zestaw sit oraz stół ze stali nierdzewnej) Data publikacji 2017-06-30 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego.
Dostawa ELEMENTÓW STEROWANIA I KONTROLI DLA STANOWISK BADAWCZYCH Data publikacji 2017-06-22
Prace modernizacyjne w Centrum Szkoleniowym GIG Katowice Data publikacji 2017-06-22 PDF icon Wynik postępowania
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-06-22 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa:Część I: Monitor A - 4 szt. Część II: Zestaw Notebook A - 3 szt. Część III: Zestaw Notebook B – 1 szt. Data publikacji 2017-06-20 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa komercyjnego oprogramowania do projektowania i tworzenia infrastruktury użyteczności publicznej oraz obiektów inżynierii lądowej zgodnego z systemem CAD i GIS wraz z subskrypcją i ze szkoleniem Data publikacji 2017-06-12 PDF icon Wyniki postępowania przetargowego.
Dostawa urządzenia wielkoformatowego MFP Data publikacji 2017-06-12
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-06-07 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych Data publikacji 2017-06-07
Rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie GIG w Katowicach Data publikacji 2017-06-06 PDF icon Wynik postepowania
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Dni Miernictwa 2017” Data publikacji 2017-06-05 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa komputerów przenośnych 3 szt. Data publikacji 2017-05-31
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych Data publikacji 2017-05-30
Aktualizacja dwóch jednostanowiskowych bezterminowych licencji ESD (ang. Electronic Software Distribution) z posiadanej wersji Golden Software Surfer 13.0 do Golden Software Surfer 14.0 Data publikacji 2017-05-24 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na roczną obsługę pogwarancyjną macierzy dyskowej EMC VNX5300 oraz przełączników EMC DS300B Data publikacji 2017-05-15 PDF icon Wyniki postępowania
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice Data publikacji 2017-05-11 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja budynku K na terenie KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2017-05-05 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania - 3 części Data publikacji 2017-04-24 PDF icon wyniki postępowania
Dostawa części eksploatacyjnych i urządzeń pomiarowych Data publikacji 2017-04-13 Microsoft Office document icon Wyniki
Dostawa urządzeń laboratoryjnych Data publikacji 2017-04-11 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa chromatografu gazowego Data publikacji 2017-03-29 PDF icon Wyniki postępowania
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie). Data publikacji 2017-03-27 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Data publikacji 2017-03-24 PDF icon Wyniki postępowania
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 1 – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG Data publikacji 2017-03-16 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2017-03-14 Microsoft Office document icon Wynik postępowania
Dostawa gazów technicznych Data publikacji 2017-03-10 PDF icon Informacja z otwarcia ofert , Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa skanerów. Data publikacji 2017-03-10
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów Data publikacji 2017-03-07 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowań Data publikacji 2017-03-03
Dostawa mineraliztora Data publikacji 2017-02-22 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2017-02-22
Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice Data publikacji 2017-02-16 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa bezterminowej licencji na oprogramowanie do komputerowego wspomagania walki z hałasem z rozszerzeniami BMP, XL, BPL, 64 bit z serwerowym kluczem zabezpieczającym licencję oraz z subskrypcją na aktualizację na okres 3 lat - 1 licencja (licencja poz Data publikacji 2017-02-14 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa zagranicznych , drukowanych czasopism naukowych na rok 2017 Data publikacji 2017-02-09
Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 dla GIG w Katowicach Data publikacji 2017-02-09 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sonaru wysokiej rozdzielczości Data publikacji 2017-02-07 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa urządzenia mobilnego i monitora Data publikacji 2017-02-03 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Zakładu SW Data publikacji 2017-01-27 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz sprzętu warsztatowego Data publikacji 2017-01-17 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa roztworów wzorcowych i CRM Data publikacji 2017-01-05 PDF icon Wyniki postępowania
Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy Data publikacji 2016-12-30 PDF icon Wynik postępowania
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów Data publikacji 2016-12-30 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa wirówki i konduktometru Data publikacji 2016-12-15 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa papieru ksero Data publikacji 2016-12-12 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2016-12-02 PDF icon Wynik postępowania
Wymiana wytypowanych okien w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2016-09-15 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa monitorów Data publikacji 2016-09-06 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2016-09-06 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa systemu informacji prawnej na okres 1 roku Data publikacji 2016-09-01 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2016-09-01 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa upgradu Data publikacji 2016-08-29 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa komputerów stacjonarnych Data publikacji 2016-08-29 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania do obliczeń inżynierskich - bezterminowa licencja komercyjna 1-stanowiskowa wraz z rocznym kontraktem serwisowym Data publikacji 2016-08-29 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa chromatografu gazowego Data publikacji 2016-08-24 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych Data publikacji 2016-08-23 PDF icon wyniki_note.pdf
Usługa mieszania zeolitów Data publikacji 2016-08-23 PDF icon Wynik postępowania
Usługa naprawy pompy próżniowej Data publikacji 2016-08-19 PDF icon Wynik postępowania
Wymiana odcinka sieci cieplnej KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2016-08-16 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2016-08-12 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2016-08-12 PDF icon Wynik postępowania
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Górnicze Zagrożenia Naturalne w XXI wieku. Data publikacji 2016-08-01 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa zaworów gazowych Data publikacji 2016-07-27 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2016-06-29 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa drukarki 3D Data publikacji 2016-06-29 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa: Część I - Komputer stacjonarny A – 10 szt., Część II - Monitor A – 10 szt. Data publikacji 2016-06-09 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników Data publikacji 2016-06-07 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie projektu oraz instalacji wymiennika centralnego ogrzewania na hali 6 GIG Katowice Data publikacji 2016-06-03 PDF icon wynik.pdf
Dostawa materiałów laboratoryjnych, odczynników i roztworów wzorcowych. Data publikacji 2016-06-01 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Wykonaniu remontu i wymiana podzespołów systemu monitorowania wyrobisk korytarzowych Data publikacji 2016-05-24 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów i urządzeń laboratoryjnych. Data publikacji 2016-05-23 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa piknometru gazowego do pomiaru gęstości właściwej. Data publikacji 2016-05-17 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych Data publikacji 2016-05-17 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania i aktualizacji oprogramowania Data publikacji 2016-05-17 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa części zamiennych do posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów cząstek TSI 3321 APS oraz 3936 SMPS. Data publikacji 2016-05-12 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2016-05-12 PDF icon Wynik postępowania
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu Data publikacji 2016-05-11 PDF icon Wynik postępowania
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Bezpieczeństwo robót strzałowych.” Data publikacji 2016-05-11 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa wyposażenia technicznego wraz z częściami zamiennymi do laboratorium instalacji doświadczalnej Data publikacji 2016-05-09 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2016-04-27 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowań Data publikacji 2016-04-22 Microsoft Office document icon Wynik postępowania
Dostawa komercyjnego oprogramowania do analiz pracy konstrukcji budowlanych dla 1 użytkownika. Data publikacji 2016-04-22 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2016-04-20 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2016-04-18 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice Data publikacji 2016-04-14 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań typu CAD Data publikacji 2016-04-08 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja pomieszczeń w Hali 8 GIG Katowice Data publikacji 2016-03-24 PDF icon Wynik postępowania
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2016/2017 Data publikacji 2016-03-16 PDF icon Wynik postępowania
Modernizacja pomieszczeń w Hali 9 GIG Katowice Data publikacji 2016-02-26 PDF icon wynik.pdf
Dostawa i wdrożenie centralnego systemu ochrony sieci Data publikacji 2016-02-08 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa uniwersalnego, 8 - kanałowego wzmacniacza pomiarowego wraz z dedykowanym oprogramowaniem Data publikacji 2016-02-04 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa urządzeń Data publikacji 2016-01-28 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2016-01-26 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę kabli, światłowodów, skrzynek połączeniowych oraz przepustów kablowych dla realizacji projektu EXPRO Data publikacji 2016-01-19 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa wyposażenia do laboratorium BCR Data publikacji 2016-01-18 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium Data publikacji 2016-01-14 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa elementów Data publikacji 2016-01-08 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Data publikacji 2015-12-29 PDF icon Wyniki postępowania
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie). Data publikacji 2015-12-28 PDF icon Wynik postępowania
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu. Data publikacji 2015-12-22 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.” Data publikacji 2015-12-17 PDF icon Wynik postępowania
przedłużenia subskrypcji na kolejne dwa lata do posiadanejwersji komercyjnej oprogramowania Visual Studio Ultimate with MSDN – 1 sztuka lub równoważne Data publikacji 2015-12-14 PDF icon Wyniki postępowania
Przedłuzenie licencji Data publikacji 2015-12-01 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa papieru Data publikacji 2015-11-24 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę 10 sztuk monitorów LCD na potrzeby GIG. Data publikacji 2015-11-19 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2016 Data publikacji 2015-11-13 PDF icon Wyniki postępowania
Zapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji Data publikacji 2015-11-04 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa laptopa, kamery i dalmierza Data publikacji 2015-11-02 PDF icon Wyniki postępowania
aktualizacja(upgrade) licencji programu SigmaPlot z wersji 10 do wersji 13 dla 7 licencji posiadanych przez Zamawiającego Data publikacji 2015-10-12 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie KD Barbara Data publikacji 2015-10-12 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2015-10-05 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania typu CAD Data publikacji 2015-09-22 PDF icon wyniki_oprogr_witek.pdf
Dostawa Część I - Wagi analitycznej – 1 szt. Data publikacji 2015-09-15 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa gazów technicznych Data publikacji 2015-09-11 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa wyposażenia do laboratorium SW GIG Data publikacji 2015-09-07 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja węzła cieplnego nr 3 w GIG Katowice Data publikacji 2015-09-03 PDF icon Wynik postępowania
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO Data publikacji 2015-09-03 PDF icon Wynik postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań typu CAD Data publikacji 2015-08-25 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja jezdni i parkingu przed budynkiem A GIG Katowice Data publikacji 2015-07-31 PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie. Data publikacji 2015-07-31 PDF icon Wynik postęowania
Dostawa systemu informacji prawnej na okres 1 roku Data publikacji 2015-07-31 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa sprzętu Data publikacji 2015-07-31 PDF icon Wyniki postępowania
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXII Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2015.” Data publikacji 2015-07-30 PDF icon Wynik postęowania
Dostawa oprogramowania do przetwarzania danych ze skanerów laserowych 3D Data publikacji 2015-07-24 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa fotodetektorów ze wzmacniaczami, nakrętek (osadczych soczewek) z O-ringiem oraz soczewek szafirowych Data publikacji 2015-07-01 PDF icon Wyniki postępowania
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2015-07-01 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa wyposażenia do laboratorium BCR Data publikacji 2015-06-24 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowań Data publikacji 2015-06-12 PDF icon Wyniki postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów laboratoryjnych Data publikacji 2015-06-08
Dostawa kalorymetru stożkowego do badań palności, dymotwórczości i korozyjności materiałów Data publikacji 2015-05-12 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa agregatu pompowego, głowic i urządzeń do hydroslottingu Data publikacji 2015-04-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych Data publikacji 2015-04-30 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych Data publikacji 2015-04-29 PDF icon Wyniki postępowania
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2015-04-28 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa czujników ciśnienia oraz wzmacniaczy czujników wraz z okablowaniem Data publikacji 2015-04-10 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2015-04-08 PDF icon Wynik postępowania
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych Data publikacji 2015-03-27 PDF icon Wynik postępowania
Oprogramowania - 3 części Data publikacji 2015-03-25 PDF icon Wyniki postępowania
Opieka techniczna, subskrypcja plików z wzorcami ochronnymi i aktualizacja oprogramowania wewnętrznego urządzeń Data publikacji 2015-03-16 PDF icon Wyniki postępowania
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2015/2016 Data publikacji 2015-03-11
Dostawa różnego drobnego sprzętu Data publikacji 2015-02-26 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa części zamiennych do posiadanego przez Zamawiającego mineralizatora Multiwave 3000 firmy Anton Paar Data publikacji 2015-02-26 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacji pomieszczeń w budynku N - GIG Katowice Data publikacji 2015-02-02
Dostawę reduktorów, podgrzewacza i gazów technicznych – w postaci wiązek CO2 i O2 wraz z dzierżawą wiązek Data publikacji 2015-01-22 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2015-01-22 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa licencji oprogramowania do analiz statystycznych Data publikacji 2015-01-22
Dostawa materiałow biurowych Data publikacji 2015-01-07 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Demontaż instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek Data publikacji 2014-12-29
Modernizacja pomieszczeń w budynku A - GIG Katowice Data publikacji 2014-12-22
Dostawa materiałów eksploatacyjnych Data publikacji 2014-12-22 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa: Upgrade z posiadanego przez Zamawiającego programu AutoCAD Civil 3D 2011 (nr licencji Zamawiającego: 391-82173962) do programu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 lub równoważny (wersja sieciowa) z wdrożeniem i roczną subskrypcją – Data publikacji 2014-12-17
Dostawa artykułów BHP Data publikacji 2014-12-12 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa reduktorów i gazów technicznych – w postaci wiązek CO2 i O2 wraz z dzierżawą wiązek Data publikacji 2014-12-11 PDF icon Wyniki postępowania
Usługi przewozu towaru wraz z kierowcą Data publikacji 2014-12-09
Usługi przewozu osobowego wraz z kierowcą Data publikacji 2014-12-09
Dostawa oprogramowań - 7 części Data publikacji 2014-11-24
Dostawa różnego sprzetu komputerowego Data publikacji 2014-11-20
dostawa zagranicznych , drukowanych czasopism naukowych na rok 2015 Data publikacji 2014-11-20
Dostawa sprzętu komputerowego - projekt "EXPRO" Data publikacji 2014-11-18 PDF icon Wyniki postępowania
Przedłużenie o 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania do systemu audytu oprogramowania, posiadanego przez Zamawiającego Data publikacji 2014-11-12
Dostawa serwerów oraz kontrolerów komunikacyjnych HBA Data publikacji 2014-10-24 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa tachimetru Data publikacji 2014-10-23 PDF icon Informacja o wyborze oferty
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2014-10-20
Dostawa materiałów wybuchowych Data publikacji 2014-10-17
Dostawa systemu zasilania Data publikacji 2014-10-10 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa i instalacja elementów do modernizacji stanowisk badawczych Data publikacji 2014-10-10 PDF icon Informacja o wyborze oferty
Dostawa rozwiązań sieciowych Data publikacji 2014-10-03 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa, wdrożenie oraz instruktaż stanowiskowy dla następujących rozwiązań sieciowych: Data publikacji 2014-10-02 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Modernizacja toru kolejowego na terenie KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2014-10-01
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych” Data publikacji 2014-09-30
Dostawa aktualizacji oprogramowania Data publikacji 2014-09-25
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych Data publikacji 2014-09-22
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2014-09-15
Roboty żelbetowe na terenie Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2014-09-11
Dostawa sprzętu sieciowego Data publikacji 2014-09-03
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Data publikacji 2014-09-01
Dostawa sprzętu komputerowego Data publikacji 2014-08-29
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Data publikacji 2014-08-25
Dostawa systemu informacji prawnej na okres 1 roku Data publikacji 2014-07-30
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz GIG Katowice. Data publikacji 2014-07-30
Dostawa podzespołów Data publikacji 2014-07-21
Odnowienie subskrypcji Data publikacji 2014-07-11
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXI Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 Data publikacji 2014-07-11
Dostawa suszarek laboratoryjnych Data publikacji 2014-07-10
Naprawa spektrometru gamma. Data publikacji 2014-07-10
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach Data publikacji 2014-07-08
Dostawa elementów Data publikacji 2014-06-27
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium Data publikacji 2014-06-25
Wykonanie usługi serwisowej spektrometru wielkości cząstek APS model 3321, nr seryjny 70748284 Data publikacji 2014-06-18
Dostawa zaworków Data publikacji 2014-06-16
Rozbiórka obiektów budowlanych w Katowicach i Łaziskach Górnych Data publikacji 2014-06-10
Modernizacja szkieletowej sieci światłowodowej i okablowania strukturalnego w GIG Katowice Data publikacji 2014-05-23 PDF icon wynik_koncowy.pdf
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach Data publikacji 2014-05-23 PDF icon wynik_postepowania.pdf
Rozszerzenie wsparcia technicznego i konsultacji do posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania T – FLEX PARAMETRIC CAD (numer posiadanej licencji: ID 63869D01) Data publikacji 2014-05-15
Dostawa elementów do modernizacji stanowisk badawczych Data publikacji 2014-05-15
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych na potrzeby modernizacji stanowisk badawczych Data publikacji 2014-05-06
dostawa oprogramowania Data publikacji 2014-05-06
Modernizację ogrodzenia Głównego Instytutu Górnictwa od strony ulicy Topolowej w Katowicach Data publikacji 2014-04-23
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice Data publikacji 2014-04-23
Dostawa oprogramowania GEOLISP Data publikacji 2014-04-22
Dostawa elementów do modernizacji stanowisk badawczych Data publikacji 2014-04-18
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Bezpieczeństwo robót strzałowych”. Data publikacji 2014-04-14
Modernizacja I piętra Pawilonu II w GIG Katowice Data publikacji 2014-03-28
Dostawa aparatury Data publikacji 2014-03-26
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych Data publikacji 2014-03-18
Dostawa żywic/supply of resins Data publikacji 2014-03-17
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2014/2015 Data publikacji 2014-03-14
Dostawa aktualizacji oprogramowania Data publikacji 2014-03-13
Wykonanie specjalistycznych robót przy demontażu doświadczalnego georeaktora podziemnego zgazowania węgla oraz wykonanie wierceń w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2014-03-10
Wykonanie i wdrożenie Portalu Informacyjno - Komunikacyjnego (PIK) Data publikacji 2014-03-07
Dostawa gazu propan butan technicznego Data publikacji 2014-02-28
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2014-02-26
Dostawa aparatury Data publikacji 2014-02-19
Dostawa ciekłych gazów wraz z dzierżawą urządzeń oraz obsługą Data publikacji 2014-02-07
Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2014-02-03
Naprawa aparatury znajdującej się na wyposażeniu laboratorium BCR Data publikacji 2014-01-29
Dostawa żywic/supply of resins Data publikacji 2014-01-22
Dostawa aparatury Data publikacji 2014-01-22
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów Data publikacji 2014-01-17
Dostawa oprogramowania - VIII części Data publikacji 2014-01-15
Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2013-12-12 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa środków czystości Data publikacji 2013-12-11
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2013-12-11
Dostawa aparatury Data publikacji 2013-12-10
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla w KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem. Data publikacji 2013-12-10 PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałów BHP Data publikacji 2013-12-03
Dostawa oprogramowania Data publikacji 2013-11-28
Dostawa kamery otworowej Data publikacji 2013-11-28
Dostawa papieru kserograficznego Data publikacji 2013-11-27
Dostawa materiałów biurowych Data publikacji 2013-11-27
Dostawa elementów i materiałów dla odtworzenia stanowisk badawczych CCTW w KD Barbara służących do przeprowadzenia eksperymentów w ramach projektu HUGE 2 wraz z ich montażem Data publikacji 2013-11-22
Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek. Data publikacji 2013-11-21 PDF icon wynik postępowania
Dostawa odczynników chemicznych, materiałów oraz wyposażenia laboratorium Data publikacji 2013-11-18
Modernizacja pomieszczeń budynku C i elementów małej architektury Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2013-11-07 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa tabletów 2 szt Data publikacji 2013-11-06
Dostawa oprogramowania do trójwymiarowego modelowania Data publikacji 2013-10-28 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa 2 – letniej subskrypcji do posiadanego oprogramowania Visual Studio Ultimate z MSDN, polegającej na zapewnieniu: upgradów, wsparcia technicznego oraz szkoleń online Data publikacji 2013-10-22 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa. Część I - sprzętu komputerowego: 2 laptopów z urzadzeniami peryferyjnymi oraz komputera do modelowania numerycznego, Częśc II aparatu cyfrowego z pokrowcem podwodnym, Część III aparatu cyfrowego iskrobezpiecznego Data publikacji 2013-10-11 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja pomieszczeń Hali X GIG Katowice Data publikacji 2013-09-23 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014 Data publikacji 2013-09-16 PDF icon Wyniki postępowania
Modernizacja pomieszczeń w budynku A – GIG w Katowicach Data publikacji 2013-08-28 PDF icon Wyniki postępowania
Termomodernizacja dachów Data publikacji 2013-08-26 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2013-08-26 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Opracowanie zasad funkcjonowania i narzędzi na potrzeby zarządzania systemem OPI-TPP Data publikacji 2013-08-26 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa oprogramowania do obliczeń cieplno-hydraulicznych sieci ciepłowniczych Data publikacji 2013-08-26 PDF icon Wyniki postępowania
Dostawa licencji oprogramowania SOLID EDGE ST 5 Data publikacji 2013-08-26 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Wykonanie tymczasowej instalacji dopalacza gazów procesowych z instalacji podziemnego zgazowania węgla Data publikacji 2013-08-26 PDF icon Wyniki postępowania

+ 48-32-259-2000