Unieważnione przetargi

Wymiana odcinka instalacji wodnej. Data publikacji 2019-05-22 PDF icon Unieważnienie postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę notebooka A – 1 szt. Data publikacji 2019-05-15 PDF icon Wyniki postępowania - unieważnienie
Leczenia szpitalne pracowników GIG Data publikacji 2019-04-29 PDF icon swfr-srv_prn_36_0794_001.pdf
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego Data publikacji 2019-02-19 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania 5141 z dnia 03.04.2019 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice Data publikacji 2018-12-11 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę doradczą dotyczącą przygotowania postępowania przetargowego, wyboru wykonawcy i koordynacji prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP. Data publikacji 2018-10-01
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5. Data publikacji 2018-09-19 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5. Data publikacji 2018-08-23 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. Data publikacji 2018-07-12 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Utwardzenie gruntu na terenie w KD Barbara w Mikołowie Data publikacji 2018-07-12 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach” Data publikacji 2018-05-18 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów. Data publikacji 2018-04-03
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2018-02-21 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach” Data publikacji 2018-01-30 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach” Data publikacji 2018-01-25 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Dostawa materiałów biurowych Data publikacji 2017-12-18
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych Data publikacji 2017-11-30 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
„Przetarg nieograniczony na dostawę: „Część I: Komputer stacjonarny obliczeniowy A – 4 szt., Część II: Komputer stacjonarny C– 2 szt., Część III: Zestaw komputerowy do aparatury – 1 szt. Data publikacji 2017-10-26
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych Data publikacji 2017-09-25 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-09-22 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Część I: Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional –Maintenance Plan (1 year) (Renewal) dla jednego użytkownika Część II: Przeprowadzenie szkolenia w obsłudze posiadanego przez Z Data publikacji 2017-06-20
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Laptop wzmocniony - 1 szt.; Część II: Urządzenie wielofunkcyjne- 1szt. Data publikacji 2017-05-17
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 2 – ubezpieczenie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników GIG Data publikacji 2017-03-16 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Wykonanie projektu wymiennika ciepła w GIG Katowice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Data publikacji 2016-04-27 PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2016-02-17 PDF icon Unieważnienie postępowania
Przetarg nieograniczony na usługę montażu monitoringu i sygnalizacji alarmowej na obiekcie instalacji badawczej przy osadniku wody słonej KWK Ziemowit Data publikacji 2016-02-16 PDF icon Wynik postępowania - unieważnienie
Dostawa materiałów biurowych Data publikacji 2016-02-11 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2015-12-18 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu. Data publikacji 2015-12-10 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa kalorymetru Data publikacji 2015-11-04 PDF icon Unieważnienie postępowania
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2015-10-19 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa systemu akwizycji danych Data publikacji 2015-09-28 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa i montaż suwnicy 10 t oraz wzmocnienie belki podsuwnicowej w hali G KD Barbara w Mikołowie. Data publikacji 2015-09-09 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO. Data publikacji 2015-07-30 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: Data publikacji 2014-09-19
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2014-07-30
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach. Data publikacji 2014-06-18
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice Data publikacji 2014-02-11
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla w KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem Data publikacji 2013-11-15 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem Data publikacji 2013-10-04 PDF icon Informacja o unieważnieniu

+ 48-32-259-2000