Archiwum przetargów

Przetarg nieograniczony na: Część I Dostawa oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja komercyjna. Część II Dostawa oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D roz
Data publikacji 2017-11-28
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebook A szt. 1 Część II: Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1
Data publikacji 2017-11-27
Dostawa i montaż regałów przesuwnych w Hali nr 13 GIG Katowice
Data publikacji 2017-11-13
Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków
Data publikacji 2017-11-09
Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Notebook B – 1 szt.
Data publikacji 2017-11-07
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Modernizacja Hal nr 6, 7, 8 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-10-27
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-10-03
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-09-29
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-08-31
Prace budowlane na terenie KD BARBARA w Mikołowie
Data publikacji 2017-08-30
Dostawa części eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń
Data publikacji 2017-08-11
Dostawa roztworów wzorcowych i odczynników
Data publikacji 2017-08-10
Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice
Data publikacji 2017-08-07
Pobranie próbek ze środowiska morskiego
Data publikacji 2017-07-21
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2017-07-07
Dostawa:Część I: Laptop wzmocniony - 1 szt. Część II: Urządzenie wielofunkcyjne- 1szt. Część III: Monitor A - 4 szt.
Data publikacji 2017-07-03
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji naukowo-technicznej
Data publikacji 2017-06-26
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-06-23
Prace modernizacyjne w Centrum Szkoleniowym GIG Katowice
Data publikacji 2017-05-26
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-05-26
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Dni Miernictwa 2017”
Data publikacji 2017-05-15
Dostawa wzmacniacza pomiarowego.
Data publikacji 2017-05-08
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-05-04
Rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-04-20
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-12
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-04-06
Modernizacja budynku K na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2017-03-22
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie)
Data publikacji 2017-03-08
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.
Data publikacji 2017-03-07
Dostawa laptopów
Data publikacji 2017-02-24
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 1 – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG; Część 2 – ubezpieczenie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników GIG
Data publikacji 2017-02-24
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD Barbara Mikołów
Data publikacji 2017-02-10
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Hydrologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”.
Data publikacji 2017-01-30
Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 dla GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-01-25
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania
Data publikacji 2016-12-22
Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy
Data publikacji 2016-12-08
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów
Data publikacji 2016-12-07
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2016-12-05
Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice
Data publikacji 2016-12-01
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2016-09-30
Wymiana wytypowanych okien w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Górnicze Zagrożenia Naturalne w XXI wieku”
Data publikacji 2016-06-24
Wymiana odcinka sieci cieplnej KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-06-24
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2016-05-25
Wykonania projektu oraz instalacji wymiennika centralnego ogrzewania na hali 6 GIG Katowice
Data publikacji 2016-05-09
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji Bezpieczeństwo robót strzałowych
Data publikacji 2016-04-15
Wykonanie projektu wymiennika ciepła w GIG Katowice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Data publikacji 2016-04-07
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2016-03-23
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2016-03-21
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2016-03-21
Dostawa hydraulicznego podnośnika koszowego dla Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych GIG
Data publikacji 2016-03-15
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-03-11
Modernizacja pomieszczeń w hali 8 GIG Katowice
Data publikacji 2016-02-09
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2016/2017
Data publikacji 2016-01-27
Udzielenie na 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania VMware Basic Support & Subscription, dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor dla kontraktu 421520090
Data publikacji 2016-01-22
Modernizacja pomieszczeń w Hali 9 GIG Katowice
Data publikacji 2015-12-29
Dostawa urządzeń
Data publikacji 2015-12-17
Modernizacja Hali G KD Barbara w Mikołowie wraz z zaprojektowaniem i zabudową suwnicy 10 t.
Data publikacji 2015-12-15
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-12-10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium
Data publikacji 2015-12-03
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-11-09
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2015-11-09
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.”
Data publikacji 2015-11-06
Dostawa ciekłego azotu
Data publikacji 2015-10-30
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2015-10-23
Dostawa materiałów wybuchowych
Data publikacji 2015-10-08
Dostawa oprogramowań typu CAD dla Zakładu BG
Data publikacji 2015-09-28
Dostawa systemu głowicy dwustronnego działania z systemem automatycznego rozpierania o średnicy 86 mm
Data publikacji 2015-09-22
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2015-09-08
Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie KD Barbara
Data publikacji 2015-08-31
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-08-04
Dostawa i montaż suwnicy 10 t oraz wzmocnienie belki podsuwnicowej w hali G KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2015-08-03
Modernizacja węzła cieplnego nr 3 w GIG Katowice
Data publikacji 2015-07-31
Dostawa aparatury
Data publikacji 2015-07-30
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXII Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2015
Data publikacji 2015-07-14
Modernizacja jezdni i parkingu przed budynkiem A GIG Katowice
Data publikacji 2015-06-30
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-06-30
Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2015-06-25
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-05-25
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-03-19
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych
Data publikacji 2015-02-25
Dostawa materiałów uszczelniających
Data publikacji 2015-02-06
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2015/2016
Data publikacji 2015-02-03
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-01-20
Modernizacji pomieszczeń w budynku N - GIG Katowice
Data publikacji 2014-12-22
Zapewnienie dostępu
Data publikacji 2014-12-22
Demontaż instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.
Data publikacji 2014-12-01
Modernizacji pomieszczeń w bud A - GIG Katowice
Data publikacji 2014-11-07
Usługi przewozu towaru wraz z kierowcą
Data publikacji 2014-11-05
Usługi przewozu osobowego wraz z kierowcą
Data publikacji 2014-11-05
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH”
Data publikacji 2014-09-15
Modernizacja toru kolejowego na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2014-09-04
dostawa oprogramowania
Data publikacji 2014-08-27
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2014-08-14
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-07-30
Roboty żelbetowe na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2014-07-28
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-07-15
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz GIG Katowice
Data publikacji 2014-06-27
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXI Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014
Data publikacji 2014-06-26
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-06-18
Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-06-18
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-06-03
Modernizacja szkieletowej sieci światłowodowej i okablowania strukturalnego w GIG Katowice
Data publikacji 2014-04-18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium.
Data publikacji 2014-04-17
Rozbiórka obiektów budowlanych w Katowicach i Łaziskach Górnych
Data publikacji 2014-04-17
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-04-16
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych na potrzeby modernizacji stanowisk badawczych
Data publikacji 2014-04-08
Modernizacja ogrodzenia Głównego Instytutu Górnictwa od strony ulicy Topolowej
Data publikacji 2014-03-21
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice
Data publikacji 2014-03-12
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji "Bezpieczeństwo robót strzałowych"
Data publikacji 2014-03-11
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium
Data publikacji 2014-02-25
Modernizacja I piętra Pawilonu II w GIG Katowice
Data publikacji 2014-02-18
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych
Data publikacji 2014-02-17
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2014/2015
Data publikacji 2014-02-14
Wykonanie specjalistycznych robót przy demontażu doświadczalnego georeaktora podziemnego zgazowania węgla oraz wykonanie wierceń w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2014-02-13
Wykonanie i wdrożenie Portalu Informacyjno - Komunikacyjnego (PIK)
Data publikacji 2013-12-23
Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2013-12-17
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice
Data publikacji 2013-12-13
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych wraz z nadzorem nad ich montażem
Data publikacji 2013-11-15
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla KHW-KWK Wieczorek
Data publikacji 2013-10-25
Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek
Data publikacji 2013-10-18
Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2013-10-07
Modernizacja pomieszczeń budynku C i elementów małej architektury Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2013-09-11
Dostawa skanera laserowego 3D
Data publikacji 2013-08-26

+ 48-32-259-2000