Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w okresie realizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

+ 48-32-259-2000