Modernizacja hali 7 - przystosowanie pomieszczenia na potrzeby stanowiska maszyny wytrzymałościowej

+ 48-32-259-2000