Aktualne przetargi

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości: Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2018-02-20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-01-30
Dostawa: Część I: Komputer stacjonarny obliczeniowy A – 4 szt. Część II: Komputer stacjonarny – 3 szt. Część III: Zestaw Komputerowy -1 zest. Część IV: Monitory – 2 szt.
Data publikacji 2018-01-29
Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2018-01-26
Dostawa jednostki centralnej do urządzenia wielkoformatowego MFP
Data publikacji 2018-01-25
Dostawa aparatury badawczej
Data publikacji 2018-01-24
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2018-01-22
Dostawa aparatury badawczej
Data publikacji 2018-01-18
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego
Data publikacji 2018-01-09
Przetarg nieograniczony na wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.
Data publikacji 2018-01-09
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas.
Data publikacji 2017-12-14
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury grawimetrycznej
Data publikacji 2017-11-17
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14

+ 48-32-259-2000