Aktualne przetargi

Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-04-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-04-17
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2018-04-17
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, materiałów i akcesoriów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-04-12
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury sejsmologicznej
Data publikacji 2018-04-12
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań oraz systemów operacyjnych.
Data publikacji 2018-04-10
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych na okres 24 miesięcy dla GIG Katowice oraz KD „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2018-04-05
Przetarg nieograniczony na serwis pogwarancyjny przełączników rdzeniowych HPE 5820.
Data publikacji 2018-04-03
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów.
Data publikacji 2018-04-03
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-03-30
Przetarg nieograniczony na dostawę SUPERKOMPUTERA WRAZ Z MONITOREM
Data publikacji 2018-03-27
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-03-26
Modernizacja wentylacji w budynku „C” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-03-26
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe.
Data publikacji 2018-03-16
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-03-15
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2018-03-01
Przetarg nieograniczony na dostawę: Monitorów, komputerów, pamięci masowej oraz akumulatorów.
Data publikacji 2018-02-21
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości: Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2018-02-20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-01-30
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2018-01-22
Przetarg nieograniczony na wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.
Data publikacji 2018-01-09
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14

+ 48-32-259-2000