Aktualne przetargi

Dostawa i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego sali konferencyjnej GIG Katowice
Data publikacji 2018-09-14
Przetarg nieograniczony na dostawę wzmacniacza pomiarowego
Data publikacji 2018-09-13
Przetarg nieograniczony na dostawę Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Komputera obliczeniowego A – 1szt. Część III: Komputera obliczeniowego B – 1szt. Część IV: Monitor A – 3 szt.
Data publikacji 2018-09-07
Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Data publikacji 2018-09-07
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej
Data publikacji 2018-09-06
Dostawa oprogramowania.
Data publikacji 2018-09-05
: Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja komercyjna.
Data publikacji 2018-08-28
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5.
Data publikacji 2018-08-24
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2018-08-24
Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów eksploatacyjnych
Data publikacji 2018-08-09
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5
Data publikacji 2018-08-02
Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w okresie realizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
Data publikacji 2018-07-16
Utwardzenie gruntu na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG Łaziska.
Data publikacji 2018-07-13
Wykonanie oznaczeń w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2018-07-03
Zabudowa klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice
Data publikacji 2018-06-29
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-06-14
Utwardzenie gruntu na terenie w KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2018-06-13
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Data publikacji 2018-05-24
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-05-18
Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie; część 1) Modernizacja Budynku „G”; część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.
Data publikacji 2018-05-17
Dostawa materiałow laboratoryjnych i roztworów wzorcowych
Data publikacji 2018-04-23
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-04-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-04-17
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań oraz systemów operacyjnych.
Data publikacji 2018-04-10
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-03-30
Modernizacja wentylacji w budynku „C” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-03-26
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe.
Data publikacji 2018-03-16
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-03-15
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2018-03-01
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości: Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2018-02-20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-01-30
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2018-01-22
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14

+ 48-32-259-2000