Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych”

Zasady Bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz możliwości źródła finansowania dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz straży miejskich i gminnych” realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Projekt szkoleniowy

Termin realizacji:
29.05.2013 - 31.10.2013

Kierownik projektu:

mgr Małgorzata Zielińska mzielinska@gig.eu tel. 32 259 24 05

+ 48-32-259-2000