Wizyta delegacji z chińskiego biura zasobów naturalnych

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Główny Instytut Górnictwa gościł delegację z rządowego biura zasobów naturalnych (Tianjin Bureau of Planning and Natural Resources) w Chinach, której przewodniczyła pani Lu Hong, zastępca dyrektora generalnego .

Podczas wizyty goście zostali zapoznani z działalnością Instytutu w zakresie górnictwa i geoinżynierii oraz inżynierii środowiska. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Spotkanie zakończyło się dyskusją w zakresie omawianych zagadnień oraz zakresem memorandum, jakie zostanie podpisane w najbliższym czasie.

+ 48-32-259-2000