Uniwersytet Reno w Newadzie partnerem GIG i polskiej spółki wodociągowej

Główny Instytut Górnictwa  oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku podpisały umowę o długofalowej, międzynarodowej współpracy z Nevada Water Innovation Institute z Uniwersytetu Reno w Newadzie USA. 

Sygnatariuszami  umowy,  podpisanej 9 maja 2019 r. w Reno byli: Krishna Pagilla,  Dyrektor Water Innovation Institute w Reno, Janusz Karwot, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rybniku i Jan Bondaruk, Z-ca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG w Katowicach.

Celem nawiązanej współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie stosowania najnowocześniejszych technologii gospodarki wodno-ściekowej na  rzecz dalszego wdrażania globalnych innowacji w w/w jednostkach. W tym celu powołane zostało Międzynarodowe Centrum Doskonałości w obszarze Wody (The International Water  Center of Excellence). Ma ono umożliwić realizację i komercjalizację takich badań naukowych oraz działań, które mają kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną globalnych zasobów wodnych, eksploatacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wyzwaniami, jakie stawia  przed biznesem i nauką gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy).

Uniwersytet Reno w Nevadzie to jedna z najbardziej prestiżowych i aktywnych placówek badawczych w Stanach Zjednoczonych o prawie 150-letniej historii. Poprzez swoje zaangażowanie w wysoko rozwinięte badania naukowe, również za pośrednictwem wspomnianego instytutu Nevada Water Innovation Institute, może skutecznie wpływać na polepszenie warunków życia nie tylko w stanie Nevada, ale i na arenie międzynarodowej.

Reprezentujące Polskę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach to instytucje, które od lat z powodzeniem realizują współpracę pomiędzy nauką a przemysłem, zwiększając innowacyjność i nowoczesność technologii w zakresie gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę  mając na względzie globalną ochronę środowiska.

+ 48-32-259-2000