Spotkanie partnerów projektu COALBYPRO

W dniach 23-24 stycznia 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbywało się spotkanie partnerów projektu COALBYPRO pt. „Innowacyjne zarządzanie produktami węglowymi prowadzące do redukcji emisji CO2”. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu produktów odpadowych z procesu energetycznego spalania węgla, czyli popiołów lotnych, które należą do tzw. ubocznych produktów spalania. Obecnie są one głównie składowane lub wykorzystywane między innymi w budownictwie, drogownictwie czy w górnictwie - do podsadzek samozestalających. Alternatywnym sposobem ich zagospodarowania może być ich synteza do materiałów sorpcyjnych w postaci zeolitów.

W ramach projektu, jako sorbenty do wychwytywania CO2, zostaną zastosowane zarówno popioły lotne, jak i zeolity z nich wytworzone. Mają one służyć sekwestracji CO2 w miejscu ich powstawania, np. w elektrowniach. Zadania realizowane w ramach projektu mają charakter aplikacyjny, a opracowane sposoby wychwytywania dwutlenku węgla będą weryfikowane w skali przemysłowej. Na pilotażowym urządzeniu eksperymentalnym PSEA, które zlokalizowane jest w czeskiej Elektrowni CEZ, zostaną przeprowadzone długoterminowe eksperymenty pochłaniania CO2 przez wytypowane popioły lotne oraz wyprodukowane w skali przemysłowej zeolity.

Projekt potrwa do 2020 roku, ale na etapie chcieliśmy pokazać postęp prac. Zoptymalizowaliśmy sposób wytwarzania zeolitu z naszych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych i brunatnych. Na tym etapie udoskonalony proces syntezy zeolitów o określonej wielkości porów do sorpcji dwutlenku węgla, który może być najbardziej skuteczny i optymalny kosztowo, to jest nasze największe osiągnięcie – mówi profesor Barbara Białecka, kierownik projektu w GIG.

Mineralna sekwestracja jest jednym z najbardziej racjonalnych sposobów wychwytywania i wykorzystania CO2. Innowacyjność jest w dużym stopniu związana z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania węgla do ograniczania emisji tego gazu. W skład konsorcjum projektu COALBYPRO wchodzą przedstawiciele jednostek badawczych i uniwersytetów z Grecji, Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Koordynatorem i inicjatorem projektu jest greckie Centre for Research & Technology Hellas.

+ 48-32-259-2000