Projekt AWAIR

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację trzyletniego projektu o akronimie AWAIR pt.  „Środowiskowo zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej”.

Projekt jest współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 19-20 września br. w Bolonii.

Idea projektu związana jest z problemem złej jakości powietrza i występowaniem epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (smogu). Jego celem  jest poprawa zarządzania środowiskowego, a tym samym zmniejszenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie obywateli, w szczególności grup najbardziej wrażliwych tj. dzieci, osób w podeszłym wieku i osób ciepiących na choroby układu oddechowego. Rezultatem ma być opracowanie  planu dot. zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Katowicach w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza na budynkach użyteczności publicznej.

Liderem projektu jest Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia-Romagna we Włoszech.  W skład konsorcjum wchodzą: Główny Instytut Górnictwa, Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk z Włoch, Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska, oraz przedstawiciele władz lokalnych: miasta: Katowice, Parma, Budapeszt i Graz.

 

+ 48-32-259-2000