Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Głównym Instytucie Górnictwa

25 stycznia 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Podczas spotkania z udziałem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii podsumowano dotychczasową sytuację w górnictwie węgla kamiennego. 

+ 48-32-259-2000