Pani Elżbieta Gruszka z Głównego Instytutu Górnictwa otrzymała wyróżnienie w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera

Pani Elżbieta Gruszka z Głównego Instytutu Górnictwa otrzymała wyróżnienie w plebiscycie  czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł Złotego Inżyniera.

Pani  Elżbieta Gruszka od 2001 roku pełni funkcję Pełnomocnika Naczelnego Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa. Od 2010 roku pełni funkcję kierownika ds. jakości w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG. Jest laureatką Polskiej Nagrody Jakości  i Śląskiej Nagrody Jakości.  Jest przedstawicielem Głównego Instytutu Górnictwa w Klubie Polskie Forum ISO 9000 oraz członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000. Od 2013 roku jest też przedstawicielem Głównego Instytutu Górnictwa w Komitecie Technicznym KT 6 (Systemów Zarządzania) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju. Promuje dokonania polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Nagrody wręczono 28 lutego 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali konkursu. 

Serdecznie gratulujemy  !

+ 48-32-259-2000