Nagroda Górniczy Sukces Roku dla GIG

Główny Instytut Górnictwa został nagrodzony w konkursie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej tytułem Górniczy Sukces Roku. W kategorii Ekologia wygrał Eko patrol GIG.

14 stycznia 2019r. podczas Górniczego Koncertu Noworocznego statuetkę odebrał dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek. W wydarzeniu zorganizowanym przez GIPH uczestniczył m.in.: wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Uroczystość rozpoczęła się od minutą ciszy ku czci pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Eko patrol GIG to autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza, które umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Zestaw badawczy składa się z samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe oraz z aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie. W platformie pomiarowej wykorzystano własne rozwiązanie laserowych mierników stężenia zanieczyszczeń powietrza. Eko patrol pozwala na mapowanie stref zagrożenia smogowego, które stanowią wartościowe źródło informacji zarówno dla władz lokalnych, decydentów, jak i mieszkańców monitorowanych obszarów.

Mobilna stacja pomiarowa to świetne rozwiązanie. Dzięki niej można łatwo namierzyć tych, którzy emitują szkodliwe związki do atmosfery np. w wyniku spalania śmieci. Myślę, że takich EKO-patroli powinno być więcej – uważa prezes Olszowski.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na http://nettg.pl/news/155072/gornictwo-koncertowy-poczatek-nowego-roku/set/page/1

+ 48-32-259-2000