Kolejny tydzień GIG pod znakiem COP24

8 grudnia w Pawilonie Narodowym odbyła się sesja „Black to green”, zorganizowana przez miasto Katowice i moderowana przez dr inż. Jana Bondaruka, z-ca dyrektora ds. inżynierii środowiska GIG. W czasie sesji przedstawione zostały najważniejsze problemy związane z procesem transformacji gospodarczej regionów przemysłowych oraz przykłady dobrych praktyk i faktycznych zmian, jakie dokonały się w naszym województwie. Śląsk, a szczególnie Katowice i inne miasta zlokalizowane na terenach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, od wielu lat pełnią rolę „laboratorium” w którym generowane są nowe przedsięwzięcia oraz inwestycje pokazujące szerokie spektrum możliwości kształtowania przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej również na terenach poprzemysłowych. Nie pomijano trudnych tematów, a jednym z nich był m.in. problem jakości powietrza.

10 grudnia gościliśmy w GIG uczestników dwóch seminariów: „CCUS locally and at European level” oraz „Transformacja węglowa w Polsce. Jak mogą wyglądać ścieżki transformacji zgodne z porozumieniem paryskim (<2°C), osiągalne i społecznie sprawiedliwe?”.

Pierwsze seminarium zorganizowane zostało przez CO2GeoNet i prezentowało problem wykorzystania i zastosowania technologii CCS i CCUS w świecie i w regionach górniczych.

Drugie warsztaty na temat transformacji węglowej w Polsce, zorganizowane zostały przez Climate Strategies, Instytut Badań Strukturalnych oraz Institut du Développement Durable et des Relations Internationales i zgromadziły różnych interesariuszy reprezentujący samorząd, związki zawodowe, społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie w dyskusji na trudne pytania o transformację górnictwa i jej konsekwencje. Gościem warsztatów był pan Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, który wspomniał własne doświadczenia transformacji tej branży. Mój ojciec był beneficjentem programu Górniczego Pakietu Socjalnego. Jestem orędownikiem transformacji zrównoważonej, takiej która uwzględnia interesy różnych stron- podkreślał marszałek Chełstowski.

11 i 12 grudnia to Kongres Energy24, zorganizowany przez Polską Grupę Górniczą. Podczas spotkań mówiono m.in. o roli węgla w gospodarce Polski i Unii Europejskiej a minister Tobiszowski podkreślał, że zadaniem rządu jest zachowanie ciągłości dostaw energii przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Profesor Stanisław Prusek przedstawiał projekty realizowane w GIG związane z dwutlenkiem węgla, a w drugim dniu kongresu zapoznał uczestników z innowacyjnym rozwiązaniami techniczno-technologicznymi GIG dla sektora wydobywczego.

12 grudnia gościliśmy w GIG również przedstawicieli Południowo Koreańskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego Koen oraz pana Marka K. Bolinga, założyciela i prezesa organizacji 2C ENERGY ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się wprowadzaniem na rynek rozwiązań z zakresu energetyki niskowęglowej.

13 grudnia gościliśmy uczestników seminarium „SPIRE Joint Meeting”. „SPIRE: Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency” to inicjatywa europejska mająca na celu opracowanie i wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i surowcowej przemysłu procesowego. Inicjatywa SPIRE obejmuje sektory: chemiczny, metali nieżelaznych, stalowy, cementowy, ceramiczny oraz surowców mineralnych i wody w przemyśle. Dyskusja dotyczyła strategii oraz priorytetów badawczych i innowacyjnych dla przemysłu przetwórczego, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu procesowego oraz wdrażania przemian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

13 grudnia był również bardzo ważnym dniem w polskim Pawilonie Narodowym, gdzie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium pt.: „Zgazowanie węgla – czy może być szansą na szersze i ekologiczne jego wykorzystanie?”, zorganizowane przez GIG i Polską Grupę Górniczą. Karbochemia jest dla nas nowym kierunkiem, które pozwala rozwijać się wiedzy, mówił Tomasz Rogala, Prezes PGG. Technologia gazyfikacji umożliwia przeróbkę i zagospodarowanie odpadów, a nasz projekt jest otwarty na przeróbkę rożnych wsadów, od węgla po biomasę.

Zgazowanie naziemne to jest realny projekt. Znamy miejsca i konkretne przykłady, gdzie gazyfikatory pracują. Wydaje się, że nie ma przeszkód aby taka instalacja powstała w Polsce i była alternatywą dla wykorzystania węgla, podsumował prowadzący dyskusję Stanisław Prusek, dyrektor GIG.

+ 48-32-259-2000