GIG i JSW Innowacje zacieśniły współpracę

12 czerwca br. w Głównym Instytucie Górnictwa gościliśmy kierownictwo  firmy JSW Innowacje. JSW Innowacje, spółka wchodząca w skład grupy JSW SA, stanowi kompleksowe zaplecze badawczo-rozwojowe całej grupy kapitałowej JSW.

Uczestnicy zwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych Instytutu, a także zapoznali się z głównymi kierunkami badań oraz najnowszymi projektami badawczymi prowadzonymi w Instytucie.

Spotkanie było zwieńczone podpisaniem umowy o współpracy, która obejmuje m.in. wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów b+r oraz udział w krajowych i zagranicznych zamówieniach publicznych.

+ 48-32-259-2000