Eko-Patrol GIG w Częstochowie

9 marca 2018r. Eko-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa  prowadził pomiary w  Częstochowie.
Były to pierwsze badania GIG  w tym mieście.Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział, że miasto będzie wykorzystywało Eko Patrol GIG w działaniach związanych z rozwiązywaniem problemu smogu.

+ 48-32-259-2000