Dyplom Uznania za "Wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji International Mining Forum 2017"

W dniu 28 czerwca Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa otrzymał Dyplom Uznania przyznany przez Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Forum Górniczego za "Wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji International Mining Forum 2017". Forum odbyło się w dniach 28-30 czerwca 2017r. w KWK "Pniówek", należącej do JSW.

+ 48-32-259-2000