Deklaracja o współpracy pomiędzy GIG a Uniwersytetem Oviedo

W dniach 19-21.09.2018 Dyrektor GIG Stanisław Prusek i dr Alicja Krzemień odwiedzili Uniwersytet Oviedo. W trakcie pobytu w Hiszpanii podpisano „Deklarację o współpracy” (MoU – Memorandum of Understanding) między Uniwersytetem Oviedo, Wydziałem Inżynierii Górnictwa, Energii i Materiałów, reprezentowanym przez Dziekana Francisco Blanco Álvareza oraz Głównym Instytutem Górnictwa, reprezentowanym przez Dyrektora Stanisława Pruska.

Współpraca między obiema instytucjami dotyczyć ma szeroko rozumianych badań nad poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, rozwiązywaniem problemów oraz wymianą doświadczeń związanych z likwidacją kopalń na terenie Asturii i Śląska, a także innych obszarów, które są obecnie priorytetowe dla regionów górniczych w okresie transformacji.

Ponadto Dyrektor Prusek i Doktor Krzemień wygłosili na Uniwersytecie wykład na temat „Doświadczeń GIG w zakresie niekonwencjonalnego wykorzystania węgla”. W ramach wykładu przedstawiono między innymi informacje dotyczące: działalności naukowo-badawczej GIG, sytuacji przemysłu węgla kamiennego w świecie, Europie i w Polsce oraz dotychczasowe badania GIG związane z innymi, oprócz spalania, metodami wykorzystania węgla kamiennego. Po zakończeniu wykładu odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania zadawali różne pytania dotyczące między innymi przyszłości węgla w Europie.

+ 48-32-259-2000