Black to Green IV Dni Energii Katowice

21 i 22 września 2018 GIG aktywnie uczestniczył w IV Dniach Energii Miasta Katowice, które odbywały się pod hasłem Black to Green.

W pierwszym dniu imprezy w czasie konferencji dla samorządów i przedsiębiorstw o strategii zrównoważonej transformacji terenów górniczych mówił dr inż. Jan Bondaruk, z-ca dyrektora GIG ds. inżynierii środowiska.

Drugiego dnia w czasie imprezy otwartej dla mieszkańców na rynku Katowic dla wszystkich zainteresowanych dostępni byli eksperci Instytutu oraz Eko Patrol GIG. Na naszym stoisku gorące rozmowy dotyczyły problematyki jakości powietrza, a odwiedzający między innymi dowiadywali się o nowych projektach w tym zakresie: AWAIR: Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej i MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

W strefie wykładowej znalazł się również wykład GIG „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych - technologie i możliwości wsparcia finansowego”. 

+ 48-32-259-2000