BARBÓRKA 2017

27 listopada 2017r. w  Głównym Instytucie Górnictwa odbyły się uroczyste obchody Barbórki.
Wśród licznego grona znamienitych gości znaleźli się między innymi abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który w imieniu Prezydenta RP wręczył pracownikom GIG odznaczenia państwowe za zasługi w działalności naukowej na rzecz górnictwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. 

Jako co roku  w czasie Akademii odbyła się również uroczysta promocja doktorska.

W 2017 roku stopnie doktora habilitowanego  nauk technicznych otrzymali:

 • Dr hab. Monika Motak  - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr hab. inż. Katarzyna Styszko – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr hab. inż. Natalia Howaniec – Główny Instytut Górnictwa
 • Dr hab. inż. Jerzy Korol – Główny Instytut Górnictwa
 • Dr hab. Krystian Skubacz – Główny Instytut Górnictwa

Stopnie doktora nauk technicznych  w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska otrzymali:

 • Dr inż. Bogdan Malich – Główny Instytut Górnictwa
 • Dr inż. Krzysztof Krzemień  - KWK „Knurów-Szczygłowice”
 • Dr inż. Przemysław Kędzierski – Główny Instytut Górnictwa
 • Dr inż. Robert Hildebrandt– Główny Instytut Górnictwa

Stopnie doktora nauk technicznych  w dyscyplinie inżynieria środowiska otrzymali:

 • Dr inż. Paweł Zawartka– Główny Instytut Górnictwa
 • Dr inż. Michał Bonczyk– Główny Instytut Górnictwa
 • Dr inż. Konrad Sikora – Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Dr inż. Piotr Krawczyk– Główny Instytut Górnictwa

 

Wszystkim nagrodzonym i odznaczonym serdecznie gratulujemy !

+ 48-32-259-2000