Archiwum aktualności

2018-07-11

Podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”

W dniu 5.07 br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”


Czytaj więcej...
2018-07-06

X Międzynarodowe Sympozjum Egzergia, Energia i Środowisko (10th International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES-10)

W dniach 1-4 lipca 2018 odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa X Międzynarodowe Sympozjum Egzergia, Energia i Środowisko poświęcone zagadnieniom z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej


Czytaj więcej...
2018-07-05

Spotkanie inauguracyjne projektu HydroCOAL Plus

28 czerwca 2018r. w kopalni doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa odbyło spotkanie inauguracyjne partnerów projektu o akronimie HydroCOAL Plus


Czytaj więcej...
2018-07-02

Rozpoczęły się badania nad nowymi technologiami eksploatacji głęboko zalegających pokładów

Spotkaniem w Głównym Instytucie Górnictwa oficjalnie otwarty został projekt o akronimie MEGA+: Produkcja metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach odzysku metanu pokładów węgla i podziemnego zgazowania węgla


Czytaj więcej...
2018-06-28

Główny Instytut Górnictwa został sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce

27 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030, którego elementem była uroczystość podpisania Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju


Czytaj więcej...
2018-06-26

Nowe i udoskonalone techniki kontroli emisji metanu - zakończenie projektu GASDRAIN

25 czerwca 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt o akronimie GASDRAIN


Czytaj więcej...
2018-06-22

System do automatycznej kalibracji przetworników przyspieszenia jest już dostępny w Głównym Instytucie Górnictwa

System do automatycznej kalibracji przetworników przyspieszenia został zakupiony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi kalibracyjne najwyższej jakości wykonywane w krótkim czasie dla dużej liczby przetworników


Czytaj więcej...
2018-06-21

Technologie dla ochrony środowiska – innowacyjne materiały w ochronie środowiska - spotkanie panelowe

W imieniu Obserwatorium – Technologie dla Ochrony Środowiska, działającego przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach realizowanego projektu


Czytaj więcej...
2018-06-18

Projekt MOLOC w Katowicach

Tym razem w Katowicach miała miejsce druga wizyta uczestników projektu MOLOC


Czytaj więcej...
2018-06-18

Elektromobilność w Instytucie

Mamy przyjemność poinformować, że dołączyliśmy do grona użytkowników nowoczesnych samochodów elektrycznych


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000