Publikacje 2019

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI A LISTY MNISW

 1. Balderas-Hernandez, V. E., Landeros Maldonado, K. P., Smoliński, A., & De Leon Rodriguez, A. (2019). Improvement of hydrogen production by metabolic engineering of Escherichia coli: Modification on both the PTS system and central carbon metabolism. International Journal of Hydrogen Energy, in press, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.162.
 2. Dudzińska, A. (2019). Analysis of sorption and desorption of unsaturated hydrocarbons: Ethylene, propylene and acetylene on hard coals. Fuel, 246, 232-243.
 3. Iwaszenko, S., Howaniec, N., & Smoliński, A. (2019). Determination of random pore model parameters for underground coal gasification simulation. Energy, 166, 972-978.
 4. Krzemień, A. (2019). Dynamic fire risk prevention strategy in underground coal gasification processes by means of artificial neural networks. Archives of Mining Sciences, 64(1), 3-19.
 5. Krzemień, A. (2019). Fire risk prevention in underground coal gasification (UCG) within active mines: Temperature forecast by means of MARS models. Energy, 170, 777-790.
 6. Likus-Cieślik, J., Smoliński, A., Pietrzykowski, M., & Bąk, A. (2019). Sulphur Contamination Impact on Seasonal and Surface Water Chemistry on a Reforested Area of a Former Sulphur Mine. Land Degradation & Development, 30(2), 212-225.
 7. Rzychoń, M., & Żogała, A. (2019). Koncepcja potencjału technologicznego polskich węgli kamiennych – nowe podejście do oceny przydatności dla czystych technologii węglowych (CTW). Przemysł Chemiczny, 98(2), 226-233.
 8. Wiatowski, M., Kapusta, K., Stańczyk, K., & Stańczyk, K. (2019). Efficiency assessment of underground gasification of ortho- and meta-lignite: high-pressure ex situ experimental simulations. Fuel, 236, 221-227.
 9. Wojtacha-Rychter, K., & Smoliński, A. (2019). Selective adsorption of ethane, ethylene, propane, and propylene in flammable gas mixtures on different coal samples and implications for fire hazard assessments. International Journal of Coal Geology, 202(1), 38-45.
 10. Wrana, A., Moreno, T., Trechera, P., Querol, X., Lach, R., Johnson, D., & Williamson, B. (2019). Trace element fractionation between PM10 and PM2.5 in coal mine dust: implications for occupational respiratory health. International Journal of Coal Geology, 203, 52-59.
 11. Zdeb, J., Howaniec, N., & Smoliński, A. (2019). Utilization of Carbon Dioxide in Coal Gasification – An Experimental Study. Energies, 12(1), article number 140.

 

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI B LISTY MNISW

 1. Marszowski, R. (2019). Młode kadry górnicze – bariery i determinanty rozwoju i awansu zawodowego w fazie Rewolucji Przemysłowej 4.0. Przegląd Górniczy, 3, 24-29.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 1. Kalisz, P. (2019). Impact of Mining Subsidence on Natural Gas Pipeline Failures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471, 1-10.
 2. Klupa, A., Grzesik, B., Adamczyk, Z., & Nowak, J. (2019). Damaging Mineral Transformation of Greywacke Aggregate in SMA 11 and AC 11 Wearing Courses Used in A1 Motorway Pavement in Silesia Poland. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471, 1-10.

 

MONOGRAFIE

 1. Krause, E. (2019). Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.

+ 48-32-259-2000