Nagrody uzyskane w 2017 roku

 • Platynowy Medal przyznany przez Jury Konkursowe XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” (Warszawa, 11.10.2017r.).
 • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe  XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” za „Sorter pneumatyczny” (Warszawa, 11.10.2017r.).
 • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznaną podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” (Warszawa, 11.10.2017r.)
 • Wyróżnienie - „Za patronat naukowy nad obradami Międzynarodowego Forum Górniczego”, przyznane przez Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Forum (Jastrzębie Zdrój, 28.06.2017r.).
 • Dyplom Uznania – przyznany Naczelnemu Dyrektorowi GIG Panu profesorowi Stanisławowi Prusek „Za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji International Mining Forum 2017”, przyznane przez Przewodniczącego Rady Programowej oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Forum (Jastrzębie Zdrój, 28.06.2017r.).
 • Podziękowanie z okazji 70-lecia Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie dla Głównego Instytutu Górnictwa za wieloletnią współpracę, która umożliwiła pomyślną realizację wielu wspólnych przedsięwzięć (Warszawa, 14.09.2017r.).
 • Laureat Honorowy XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości – przyznany przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości prof. dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu, (Warszawa, 29.09.2017r.).
 • Polska Nagroda Jakości w kategorii praktyka XX edycji Polskiej Indywidualnej  Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego – przyznany przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości Pani mgr inż. Elżbiecie Gruszka  Pełnomocnikowi Naczelnego Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Głównego Instytutu Górnictwa (Warszawa, 29.09.2017r.).
 • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” (Warszawa, 7 czerwca 2017r.).
 • „Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 11 czerwca 2017r.).
 • „Złoty Medal  Barcelona Innova 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany przez Jury Konkursowe Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017”, (Barcelona, 05.05.2017r.)
 • Dyplom Ministra Nauki Rumunii za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017” (Barcelona, 05.05.2017r.)
 • Tytuł „Gepard Biznesu” przyznana najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa śląskiego przez Wydawnictwo „Europejska Firma” oraz Instytut Lokalnego Biznesu - za wzrost wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2014r. do 31 marca 2016r.
 • Medal 25-lecia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei jakości (Warszawa, 21.03.2017r.)
 • Dyplom Gratulacyjny za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Górniczej Solidarności Zawodowej przyznany przez Fundację Rodzin Górniczych, (Katowice, styczeń 2017) 
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji”, w kategorii Innowacyjność, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „System zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER” w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)

+ 48-32-259-2000