Nagrody uzyskane w 2018 roku

  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Sorter pneumatyczny” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka - specjalna sonda SIS-” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
  • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa przyznane przez Jury konkursu „Mistrz Techniki 2016/2017” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 28.01.2018 r.)
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL)”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 15.01.2018 r.)

+ 48-32-259-2000