Nagrody uzyskane w 2018 roku

 • Brązowy Laur Innowacyjności przyznany przez Jury konkursu „Laur Innowacyjności 2018” za projekt pn. „Eko patrol GIG” (Warszawa, 07.11.2018r.).

 • Złoty Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Eko patrol GIG” (Warszawa, 17.10.2018r.).

 • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” (Warszawa, 17.10.2018r.).

 • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” za „Sorter pneumatyczny” (Warszawa, 17.10.2018r.).

 • Nagroda Specjalna przyznana przez International Federation of Inventors’ Associations za najlepszy wynalazek - „Eko patrol GIG” wręczony podczas XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018” (Warszawa, 17.10.2018r.).

 • Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wydany z okazji pierwszej rocznicy wpisu zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach na listę światowego dziedzictwa UNESCO dla Głównego Instytutu Górnictwa, (Ustroń, 03.10.2018r.).

 • Statuetka za współpracę Głównego Instytutu Górnictwa z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na rzecz BHP (Warszawa, 02.10.2018r.).

 • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2018 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, (Warszawa, 18.09.2018r.)
  Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 26 czerwca 2018r.).

 • Złoty Medal „Rynku Inwestycji” przyznany przez Jury Konkursowe magazynu „Rynek Inwestycji” za innowacyjne działania naukowo-badawcze w obszarze  bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego (Warszawa, 23.05.2018r.)
 • Złoty Medal 117 Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu za rozwiązanie pod nazwą „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, (Paryż, 8 maja 2018r.)
 • Zielone Czeki A.D. 2018 – za rozwiązanie pod nazwą „ECO Patrol GIG” przyznany przez Kapitułę Konkursu Zielone Czeki w kategorii „Prace Naukowo-Badawcze organizowanego z okazji Dni Ziemi pracownikom Głównego Instytutu Górnictwa w składzie dr Adam Szade, mgr inż. Marcin Fisior oraz technik Adam Ramowski (Katowice, 24 kwietnia 2018r.)
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Sorter pneumatyczny” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka - specjalna sonda SIS-” przyznany podczas XXIV Giełdy Wynalazków (Warszawa, 22.03.2018r.).
 • Tytuł „Złoty Inżynier” w kategorii Jakość przyznany w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego” dla Pełnomocnika Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa mgr inż. Elżbiety Gruszka (Warszawa, 28.02.2018r.).
 • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa przyznane przez Jury konkursu „Mistrz Techniki 2016/2017” za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego pn. „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 28.01.2018 r.)
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Wykorzystanie ciepła wód kopalnianych w oparciu o narzędzia do badania procesu przepływu i transferu ciepła w zatopionych wyrobiskach kopalnianych (projekt LoCAL)”, w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 15.01.2018 r.)

+ 48-32-259-2000