Nagrody uzyskane w 2017 roku

  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” (Warszawa, 7 czerwca 2017r.).
  • „Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa, (Katowice, 11 czerwca 2017r.).
  • „Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu” za dobre wyniki finansowe oraz duże zaangażowanie w działalność społeczną Głównego Instytutu Górnictwa
  • „Złoty Medal  Barcelona Innova 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany przez Jury Konkursowe Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017”, (Barcelona, 05.05.2017r.)
  • Dyplom Ministra Nauki Rumunii za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany podczas Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017” (Barcelona, 05.05.2017r.)
  • Tytuł „Gepard Biznesu” przyznana najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa śląskiego przez Wydawnictwo „Europejska Firma” oraz Instytut Lokalnego Biznesu - za wzrost wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2014r. do 31 marca 2016r.
  • Medal 25-lecia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei jakości (Warszawa, 21.03.2017r.)
  • Dyplom Gratulacyjny za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Górniczej Solidarności Zawodowej przyznany przez Fundację Rodzin Górniczych, (Katowice, styczeń 2017) 
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji”, w kategorii Innowacyjność, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)
  • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2017 za rozwiązanie pod nazwą „System zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany w ramach projektu MANAGER” w kategorii Ekologia, przyznany przez Jury Konkursowe, (Katowice, 12.01.2017r.)

+ 48-32-259-2000