Edukacja

GIG posiada znaczący udział w obszarze szeroko pojętej edukacji i działań około-edukacyjnych. We współpracy ze Szkołą Główną Handlową organizujemy studia podyplomowe, prowadzone przez kadrę naukową tej uczelni i zakończone jej dyplomem, a także różnorodne, specjalistyczne kursy i szkolenia. Służymy przy tym najbogatszą w regionie biblioteką w zakresie górnictwa i inżynierii środowiska.

Zobacz naszą ofertę:

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne

Biblioteka Naukowa

Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa

+ 48-32-259-2000