Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych

Projekt szkoleniowy

Czas realizacji projektu: 16.04.2014 - 31.03.2016

Zamawiający: NFOŚiGW

Kierownik projektu:

mgr Małgorzata Zielińska
e-mail: mzielinska@gig.eu

+ 48-32-259-2000