• GIG otrzymał tytuł „Lider Innowacji” 2016 w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów , Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina
  • Prof. Adam Smoliński był panelistą w debacie Okrągły Stół Energetyczny
  • 15 czerwca 2016 r. w GIG gościła delegacja Ministerstwa Rozwoju Narodowego, której przewodniczył Zoltán Horváth - Dyrektor Departamentu Zarządzania Energią i Górnictwa
  • 9 czerwca 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja kończąca trzyletni projekt o akronimie MANAGER
  • 9 czerwca 2016 roku w GIG gościła delegacja rządowa Ministerstwa Węgla Indii, której przewodniczył Pan Shri Anil Swarup, Sekretarz ds. Węgla
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.