• GIG jest partnerem III Konferencji Coaltrans Poland, 26-27 maja 2015 r., Sheraton Sopot
  • Zapraszamy na kurs "Certyfikator i audytor energetyczny"
  • W Głównym Instytucie Górnictwa utworzone zostało Centrum Inżynierii Środowiska, które integruje kompetencje i zasoby wydzielonych zakładów naukowo-badawczych i akredytowanych laboratoriów
  • W dniach 12-13 marca 2015 roku w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. "Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Epsilon X"
  • Główny Instytut Górnictwa wraz z Kopalnią Doświadczalną „Barbara” obchodzi w 2015 roku jubileusz 90-lecia istnienia
  • IEA Clean Coal Centre wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa organizują w dniach 17-21 maja 2015 w Krakowie Siódmą Miedzynarodową Konferencję Czystych Technologii Węglowych CCT2015
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.