• Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Politechniką Lubelską oraz Kopex-ex-coal opracował technologię oczyszczania podziemnych ujęć wody
  • 7 kwietnia 2016 roku Główny Instytut Górnictwa gościł przedstawicieli China Coal Technology & Engineering Grup, której przewodniczył Prezes CCTEG Pan Wang Jinhua
  • Pilotowa instalacja oczyszczania wód kopalnianych z naturalnych nuklidów promieniotwórczych, wykorzystująca naturalne i syntetyczne zeolity została uruchomiona przy Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.