• Komunikat prasowy dotyczący pilotowej próby podziemnego zgazowania węgla w KHW S.A. KWK Wieczorek
  • W Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie podpisana została umowa konsorcjum w wyniku której powstał „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji”
  • W dniu 16 lipca 2014r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie organizowane w ramach projektu "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej"
  • W dniu 11 lipca 2014 roku gościła w Głównym Instytucie Górnictwa delegacja gruzińska.
  • Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie ogłasza nabór na studia z dyscypliny Inżynieria Środowiska oraz Górnictwo i Geologia Inżynierska z zakresu zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych
  • Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji RegioResources 21-2014
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.